COMMUNICATIE

Alle officiële communicatie gebeurt via de algemeen coördinator (info@red-stars.be) of 0470/69.22.03

Elke activiteit heeft een extra lokale coördinator. U kan steeds bij hem/haar terecht voor alle opmerkingen, vragen, verzuchtingen. Zo kunnen we snel bijsturen om de kwaliteit continu te garanderen.

INSCHRIJVEN

Je kan enkel inschrijven voor een volledige lessenreeks of kampweek tenzij dit voor aanvang van de activiteit per mail via info@red-stars.be anders werd afgesproken.

Inschrijvingen kunnen uitsluitend via de website gebeuren. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag. Bij een inschrijving op de wachtlijst dient de betaling pas te gebeuren nadat er een plaats is vrijgekomen.

De toekenning van een vrijgekomen plaats gebeurt volgens datum. Wie eerst op de wachtlijst stond, krijgt de eerste kans om in te schrijven (FIFO). Ouders worden per telefoon/per mail verwittigd dat er een plaats is vrijgekomen.

Na de reservering d.m.v. het online formulier krijgt u een mailtje met de betalingsmodaliteiten. Hierop staan de inschrijvingsbijdrage (berekening + kortingen) en de op de overschrijving te vermelden mededeling .

U heeft 7 werkdagen de tijd om de betaling uit te voeren. Zo niet zal uw plaats opnieuw worden vrijgegeven.

Deelnemers die hun inschrijving niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

Soccer Experience Studio behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer geweigerd wordt tijdens een kamp, zullen de resterende activiteit dagen pro rata terugbetaald worden.

KLEDIJ

U kan bij het aanmaken van een inschrijving een kledij maat kiezen. Indien u geen kledij maat heeft gekozen 21 kalenderdagen voor de start van de activiteit behoudt Soccer Experience Studio het recht om zelf een kledij maat uit te kiezen. Kledij is in dat geval niet inruilbaar.

Kledij voor een Red Stars lessenreeks is gepersonaliseerd & nooit inruilbaar.

 

KORTINGEN

De korting voor Red Stars  is enkel geldig voor kinderen met een motorische beperking. De korting is gelijk aan de helft van het inschrijvingsbedrag, dat betaald wordt door de sponsors.

ANNULERING

Bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden. Wij betalen u in dit geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug via een waardebon in het spaarpotje.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende dagen voor een Red Stars activiteit wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit t.w.v. 19 euro/ziektedag. De eventuele kost van de warme maaltijd kan niet verrekend worden in de waardebon.

Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen, zonder geldig doktersattest, voor aanvang van een Red Stars activiteit zal er 40 euro kost + de eventuele kost van de warme maaltijd aangerekend worden. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgend Soccer Stars camps/lessenreeks t.w.v. het resterende bedrag. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie van een activiteit die binnen de 21 dagen van start gaat.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende woensdagen voor de Red Stars activiteit wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon t.w.v. 7 euro/ziektedag.

Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen, zonder geldig doktersattest, voor aanvang van een  Red Stars activiteit zal er 40 euro kost aangerekend worden, bovenop de kost van de lessen die reeds voorbij zijn. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie van een activiteit die binnen de 21 dagen van start gaat.

Gezien de huidige maatregelen omtrent Covid-19 krijgt u bij een tijdige annulatie (voor 21 dagen voor de start van de lessenreeks) €5 per les terugbetaald.

Bij uitzonderlijke omstandigheden en bij overmacht behoudt de organisatie het recht om de annulatievoorwaarden aan te passen.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Soccer Experience Studio vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

We vragen de medische info minstens 7 kalenderdagen vóór aanvang van de activiteit in te vullen in het persoonlijk profiel. Bij ontbrekende gegevens of na 7 dagen vóór aanvang van de activiteit kunnen we een correcte opvolging van de medische info niet garanderen.

FISCALITEIT

Voor al uw kinderen die zijn ingeschreven voor de kleuterkampen ontvangt u automatisch een fiscaal attest. Dit wordt bezorgd aan het mailadres dat u hebt opgegeven bij de inschrijving.

MUTUALITEIT

Via uw mutualiteit kan u een tegemoetkoming verkrijgen. Na elke activiteit ontvangt u automatisch een volledig ingevuld deelname attest die u kan indienen bij de mutualiteit.

KWALITEIT

Mocht u toch opmerkingen/klachten hebben tijdens of na afloop van de activiteit, kan u deze ons steeds melden via info@soccerstars.be

Op regelmatige tijdstippen zal Soccer Stars de ouders via mail bevragen via een korte vragenlijst. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van dichtbij te bewaken.

We respecteren de maximumcapaciteit van de groepen en aanvaarden geen extra inschrijvingen boven ons intern bepaald maximum per activiteit. Zo bewaken we ons principe ‘ kleine groepen, grote fun’

PRIVACY

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Soccer Experience Studio vzw. Soccer Experience Studio vzw gebruikt de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend voor de eigen activiteiten. De info zal gedeeld worden met de respectievelijke lesgevers van uw kind(eren) om hen maximaal te informeren. Verder gebruiken we deze info om contact op te nemen met ouders/voogd of andere verantwoordelijke voor het kind. We vragen de rijksregisternummers op van de ouder en deelnemer van een activiteit om u nadien de fiscale attesten te kunnen bezorgen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang uw kind binnen de doelgroep van onze activiteiten past zal u van ons informatie ontvangen. Van zodra we merken dat uw kind buiten de leeftijdscategorie valt zullen we al uw persoonsgegevens verwijderen.

Ouders die sneller de gegevens willen laten verwijderen  kunnen dat door een simpel mailtje met de vraag om verwijderd te worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)

Soccer Experience Studio vzw neemt foto’s en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit via e-mail te communiceren naar info@red-stars.be. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

AKKOORD

Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Soccer Experience Studio VZW
BE0769612945
Sint-Katharinastraat 54, 8501 Heule